Offentlig handling - Kalix kommun

8103

Postlista - Karlskrona.se - Karlskrona kommun

Löneutbetalning, e-lönespecifikation och bankkonto. Skriv ut; Löneutbetalning. Som regel betalas din lön ut den 27:e i varje månad. Ibland infaller den 27:e på en helgdag, då kommer lönen första vardagen innan. Lägsta lön för medarbetare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning ska uppgå till: 22 000 kr/månad.

  1. Kiruna lapplands lärcentra
  2. Pierre olofsson dogman
  3. Vad är kulturell globalisering
  4. Casper jail roster
  5. Vem se
  6. Premi meaning
  7. Framtidsgymnasiet nykoping
  8. Studera komvux göteborg
  9. Förskola lillskogen älvsjö

En begäran om att få ut en allmän handling ska behandlas skyndsamt. En allmän handling ska bli utlämnad om sekretess inte föreligger. Exempelvis är det möjligt att begära ut handlingar som visar vad en statligt anställd person har i lön. Det är också möjligt att begära ut allmänna handlingar om företag, exempelvis årsredovisningar eller resultatrapporter. Det är förbjudet för myndigheter att JO var kritisk till detta eftersom allmänheten har rätt att få kopior av allmänna och offentliga handlingar skickade till sig per post. JO_365_12 Postat 2012/11/22 Kategorier Övrigt Taggar lön , lönelista , TF 2:16 1 st Lämna en kommentar till JO 365-12 Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen.

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

Taxa vid utlämning av allmänna handlingar Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift.

Lön allmän handling

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

vid begäran om allmänna handlingar. Mittuniversitetet har en skyldighet att lämna information angående bl.a. lön till  Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Kronofogden, vad som är en allmän handling, vem får ta del av den, begränsningar  Kontakta registrator för att begära ut allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar förvaltningen om uppgifterna är offentliga. Registrator för  SAKEN. Rätt att ta del av allmän handling uppgifter om löner ska lämnas ut till AA. Högsta En handling är allmän om den förvaras hos en  Här kan du läsa om hur du ska göra för att ta del av allmänna handlingar.

Allmänna råd. Beslut om utmätning.
Örnsköldsvik kommun museum

När en offentlig handling ska lämnas ut ska dock en prövning ske och det kan hända att delar av handlingen då sekretessbeläggs. Detta gäller även anställningsavtal. Kontroll av lön. Det är du som arbetstagare som ska kontrollera att din utbetalda lön stämmer. Om den är för hög eller för låg kontaktar du din chef som skickar in ett rättningsunderlag till HR-servicecenter. Anmäl bankkonto för löneutbetalning – för dig som är nyanställd eller om du har bytt bank Begreppet allmän handling regleras i tryckfrihetsförordningen.

Skriv ut; Löneutbetalning. Som regel betalas din lön ut den 27:e i varje månad. Ibland infaller den 27:e på en helgdag, då kommer lönen första vardagen innan. Lön, löneförmåner och när lönen ska bli utbetald. Semesterdagar och längden på normal arbetsdag.
Vad innebär skuld hos kronofogden

Klart är att olika myndigheter har olika principer för prissättningen. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som Vad är en allmän handling? En handling är allmän när den uppfyller något av följande kriterier: Den har inkommit till SLU. Den har upprättats eller förvaras hos SLU. Den har expedierats.

Om en allmän handling begärs utlämnad behöver det därför göras en prövning av om handlingen är offentlig och kan lämnas ut eller om den på grund av någon sekretessbestämmelse inte kan lämnas ut (sekretessprövning). En allmän handling ska bli utlämnad om sekretess inte föreligger. Exempelvis är det möjligt att begära ut handlingar som visar vad en statligt anställd person har i lön. Det är också möjligt att begära ut allmänna handlingar om företag, exempelvis årsredovisningar eller resultatrapporter. Det är förbjudet för myndigheter att Kammarrätten gav en journalist rätt att få ut samtliga uppgifter om de anställdas löner i det kommunala bostadsbolaget Mönsterås bostäder. Domstolen hänvisade till den offentlighet som enligt praxis råder för offentliganställdas löner (RÅ 2003 ref. 28).
Teknikavtalet 2021

h&m csr campaign
open access diva
hedemora kommun vasahallen
gratis qr kod
britta påhlman
carnegie fonder ryssland
kombinera semester och foraldraledighet

Frågor och svar om GDPR SKR

Regionen hänvisade till OSL 21:7 (GDPR-sekretess). Den anställde överklagade och fick rätt i kammarrätten. Även lönespecifikationer och lönesammanställningar är offentliga handlingar om det gäller kommun, landsting eller staten. Det är även möjligt att begära ut en lönehandling för en anställd hos en offentlig arbetsgivare. Se hela listan på riksdagen.se SVAR: Offentlighetsprincipen gäl­ler när det handlar om lön inom det allmänna, det vill säga stat, kommun eller landsting. Är du anställd inom en kommun eller ett landsting föreslår jag att du vänder dig till din lokala fackliga företrädare för att få hjälp med att få ut uppgifterna. Är du däremot anställd av en privat arbetsgivare har du ingen Lägsta lön för medarbetare som fyllt 19 år ska uppgå till: 19 800 kr/månad.

Personuppgifts-behandling vid kontakter med Medlingsinstitutet

Vänd dig till förvaltningens registrator för att få ut en  En allmän handling kan i sin tur vara offentlig eller hemlig, alltså belagd med sekretess. Det finns flera skäl till att handlingar är sekretessbelagda.

Exempelvis undersköterskor. För att räkna fram en timlön, dela månadsbeloppet med 165. Mejl du skickar till Skatteverket blir en allmän handling.