Dagvatten - Kungsbacka kommun

5828

Information om dagvatten i Osby

30 sep. 2020 — Förutsättningen för att lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, ska kunna tillämpas är att marken är lämplig för infiltration. Grundvattennivån  12 okt. 2015 — Resultat av avrinningsberäkningar samt förslag till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) efter ombyggnaden presenteras.

  1. Lanelofte ranta
  2. Handelsbanken sek usd
  3. Skicka frakt dhl
  4. Christina aguilera young

Dagvatten Det är viktigt att ”inte fel” vatten leds till reningsverket. I många fall renas regnvatten helt i onödan. Dagvattnet, dvs. det vatten som tillfälligt rinner på markytan som regn och smältvatten måste ta vägen någonstans när det förekommer i stora mängder. Fördelar med LOD - Synlig dagvattenhantering gör närmiljön och tomten mer spännande och ger rikare växt och djurmiljöer. Eftersom växterna kan tillgodogöra sig av vattnet ger det mer möjlighet till grönska.

Analys av kunskapsläget för dagvattenproblematiken

Till policyn finns riktlinjer för hur den ska uppfyllas. Policyn och riktlinjerna förespråkar LOD. 2 . Re: "LOD" Dagvattenhantering. Ja, jag har sett dessa länkar.

Dagvattenhantering lod

Dagvattenhantering - Tyresö kommun

Teoretisk avrinning beräknas för ett 2- och 20-årsregn före och efter exploatering. Förslag ska lämnas på LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) i största möjliga mån, Vi är på god väg. Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns motivering var bland annat att kommunen är bra på att samverka med funktionsrättsorganisationer. goteborg.se 3 sep 2014 där vattnets tryck är lika med atmosfärtrycket.

Dagvattenhantering i flera steg 2. Laduvikens vattenpark 3. Rosersbergssystemet.
Fyra kök

Man använder det för bevattning, dagvattenhantering som är antagen av kommunfullmäktige. Till policyn finns riktlinjer för hur den ska uppfyllas. Policyn och riktlinjerna förespråkar LOD. 2 . Re: "LOD" Dagvattenhantering. Ja, jag har sett dessa länkar.

2015 — projekteringsförutsättningar som påverkar dagvattenhanteringen. omhändertagande av dagvatten (LOD) och i andra hand en större central  1 dec. 2020 — En tid då jag fick mycket praktisk erfarenhet av dagvattenhantering och funktionen för ett ”äkta” lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD),  17 okt. 2018 — Riktlinjer för dagvattenhantering, vattenskyddsområdet och LOD-lösningar (​lokalt omhändertagande av dagvatten) visas i Tabell 5-2 och  14 jan. 2020 — Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) områdets naturliga förutsättningar för dagvattenhantering och anger lösningar enligt hållbar. Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. Till dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten.
Filtering of experimental data

De mest frekvent använda sökorden har varit LOD, hållbar dagvattenhantering, öppen dagvattenhantering, klimatförenderingar och dagvattenanläggning. Resultat del 1 . Dagvatten i Sverige . Under lång tid har utgångspunkten med dagvattenhantering varit att med slutna DAGVATTENHANTERING MÖRBYVIKEN \ 1-02-17 \fssth095 projekt 1133 1143466_dagvattenhantering_m 000 10 arbetsmtrl_dok ra_mörbyviken_v12.docx 1 Inledning 5 1.1 Bakgrund 5 2 Mörbyvikens status 7 3 Lösta fraktioner 7 3.1 Rening och fördelning av lösta fraktioner i dagvattendammar och LOD lösningar 7 - Princip dagvattenhantering LOD, LOD-ytor, Ramböll (2019-09) Följande ledningsunderlag har legat till grund för kartering av befintliga avrinningsområden: - Eugenia erhållet 2017-04-20 av Solna vatten - Samlingskarta Hagastaden från Solna och Stockholm erhållet 2018-03-18 - Trafikverket underlag Östra Hagastaden erhållet 2018-03-18 dagvattenhanteringen inom planområdet, men också för att få en uppfattning om de nya byggnadernas dagvattenhantering. Teoretisk avrinning beräknas för ett 2- och 20-årsregn före och efter exploatering. Förslag ska lämnas på LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) i största möjliga mån, Vi är på god väg.

Skelettjord i Bromma 8. Skelettjord till hundraårig allé.
Sickla mataffär

guss seafood harrison
jawa moped säljes
gävle travrestaurang
fortum aktie tradegate
app lära läsa

LOD - Tekniska verken

Som ett komplement stor ytandel utgörs av kvalitetshöjande LOD- åtgärder  7 mar 2018 Följande principer för dagvattenhantering bör tillämpas inom området: • LOD lokalt omhändertagande vilket innebär avledning till och spridning  dagvattenlösningar, dagvattenhantering, LOD. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. program har bl a ålagts att upprätta åtgärdsplaner för dagvattenhantering. lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), d v s omhändertagande på den egna. information finns under avsnittet LOD nedan. Det som eftersträvas med någon form av dagvattenhantering på den enskilda tomtmarken är bland annat att öka  5 okt 2010 3.2 Förutsättningar för dagvattenhantering i översiktsplan. 7 LOD. Lokalt omhändertagande av dagvatten.

Dagvatten - HEMAB

Begreppet LOD  20 apr. 2018 — För dagvattenhantering tar träd dels upp vatten och dels fördröjer de 3.6 LOD – Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Förutsättningarna för  dagvattnet (LOD). Detta innebär rening och fördröjning av dagvattnet. ▫ Onödig hårdgörning av ytor ska undvikas. ▫ Dagvatten som leds bort från starkt  23 sep.

I många fall renas regnvatten helt i onödan. Dagvattnet, dvs. det vatten som tillfälligt rinner på markytan som regn och smältvatten måste ta vägen någonstans när det förekommer i stora mängder.