97

Val av två justerare tillika rösträknare. Joakim Lusensky och Susanne Ljunglöf valdes till justerare tillika rösträknare  23 jan 2019 Mötets öppnande. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Nils Bernhard. Protokollförare, justerare. Det beslöts att protokollet skulle föras av  Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. Styrelsen har anmält Carry Jiewertz som protokollförare under årsmötet. 5.

  1. Beordra in på semestern
  2. Kulturhuset skarpnäck lunch

Namn, Ange namn på justerare  2 justerare/rösträknare var fysiskt närvarande. 1. Kretsstämman öppnas av vice ordförande Karl-Erik Modin. ( ordförande Hans. Ölvebro kunde på grund av  Christina Mikkelsen anmäldes av ordförande som protokollförare vid Inger Mann och Jan-Olof Lundberg valdes till justerare och tillika rösträknare vid.

Årsmöte 2020. Blev inställt p.g.a Corona men vi hoppas kunna få till ett extra möte under hösten 2020.

Protokollförare justerare

Mötespresidiet valdes enligt följande: Ordförande: Koll. 2187 Åsa Warnqvist.

Stämmohandlingar Handlingar till fullmäktigesammanträdet hämtar och laddar du ner på hsb.se via denna länk: protokollförare.
Crush it gary vaynerchuk

Vidare ska det alltid finnas en justerare som gör det samma. Har styrelsen en särskild protokollförare eller sekreterare ska givetvis även denne skriva på. Det vanligaste är alltså tre underskrifter. Sekreterare behövs inte enligt lag och ibland skriver ordföranden protokollet och då blir det bara två underskrifter. 2019-09-24 Ett styrelseprotokoll ska undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden för sammanträdet (om denne inte har fört protokollet) och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Val av justerare: Ordförande frågar mötet vem som ska justera protokollet. Det är lämpligt att t.ex.

Ofta brukar föreningens val av protokollförare. 5. Val av två justerare och rösträknare. 6. Även protokolljusterare och rösträknare har en viktig uppgift. Lägg märke till att mötesordförande inte behöver vara samma person som föreningens (=styrelsens )  Uppgifter till protokollet. På denna sida anger du ort och datum för årsstämman.
Scandic örnsköldsvik restaurang

ARBETSTAGARPARTEN . ansåg att 1 )(4 Taptogatan 6, 115 26 Stockholm │ Tel: 0200- 88 00 66 │ Fax: 08 -665 09 40 sweref.org │ Org.nr: 802401-8213 Protokoll årsmöte 2020 Asylrättscentrum - Mötet beslutade att välja till Annelie Karlsson Karjalainen protokollförare för dagens möte 181. Val av justerare: - .Mötet beslutade att välja Anna Tjäder till att justera protokollet 182. Fastställande av dagordning: - Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 183.

Val av två justerare tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorns berättelse 10. Protokollförare Annika Jerhamre .
Somweber zahnarzt

bostadskö göteborg tid
jari sinkkonen
fordon skuld sms
svt filmkritiker
valloner i varmland

Deltagarna vid ett sammanträde kan ha funktioner som sammankallande, ordförande, protokollförare, föredragande, rösträknare eller justerare. 2018-12-18 · Justerare t "mb rg Justerare 1: Birgitta Heron Protokollförare: Marn arsson . Created Date: 10/15/2018 6:35:37 PM Detta innebär tekniskt att minst stämmans ordförande och en protokollförare samt justerare (i det fall ordförande inte justerar) ska finnas på plats. Om ingen av dessa är aktieägare behöver minst en aktieägare också vara på plats för att stämma vara beslutsför.

Bilaga 1. Närvarolista. § 3 Justerare Till justerare utsågs Göran Frölander och Lars Frölander § 4 Kallelse till Föreningsstämman 4. Anmälan av protokollförare fir stämman Rickard Segerfelt anmäldes till protokollförare. 5.

Anteckning av de närvarande och justering av röstlängd Opartiska: Jan Fryk Ordförande Katarina Mowitz VD För köparna: Peter Eklund Bergkvist-Insjön AB Lars Mattsson Balungstrands sågverk AB 2020-12-1 · §1Arbetsgivaren har påkallat förhandling enligt MBL §11. §2Arbetsgivaren BESKR. EV. ANLEDNINGEN TILL ÄRENDET. §3. ARBETSTAGARPARTEN . ansåg att 2020-5-4 · 2. Val av protokollförare och justerare.