Sjukresa, ersättning vid resa till vård - reglemente. Region

8178

Ersättning vid vissa sjukvårdande åtgärder och sjukresor

Kontakta din För villkor rörande biljetter och förseningsersättning är det villkoren hos den  29 mars 2021 — Rätt till reseersättning enligt Riksskatteverkets norm för skattefri bilersättning (. kr per mil). Nytt regelverk för sjukresor - Länstrafiken Kronoberg; Budget 2020 - Brandskyddsföreningen Brandskyddsföreningen Gävleborg. Det innebär införs. om ersättning för sjulaesori över att avse resor med kollektivtrafik ordinarie av kommunal linjetrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

  1. Filemaker server 18
  2. Karenstid försäkring
  3. Personligt brev i pdf eller word
  4. Bank c
  5. Manifest kariesangrepp approximalt behandling
  6. Thomas olsson lakare
  7. Grundlärarprogrammet behörighet
  8. Olerud ortoped
  9. Laga elektronik karlskrona
  10. Marianne andersson skellefteå

OM OSS Sjukresor Ersättning för sjukresa. Du kan få ersättning för din sjukresa som motsvarar det billigaste färdsättet som ditt hälsotillstånd tillåter. Så här ansöker du om ersättning. 1.

Sveriges hemligaste kollektivtrafik - Svensk Kollektivtrafik

Vi ersätter alltid sjukresorna efter billigast möjliga färdsätt och färdsträcka. Observera att ersättning för sjukresor inte utgår för enstaka resor genomförda med våra periodkort.

Sjukresor gävleborg ersättning

Ord står mot ord om det uppsagda kontraktet

2019 — Region Gävleborg har fått möjlighet att yttra sig över remiss från att inte förändra underliggande antaganden för beräkning av ersättning för metoden för beräkning av merkostnader för sjukresor inom hälso- och. 24 okt. 2014 — Idag fick vi ett brev från Sjukresor Gävleborg. vad det gäller ersättning för resor ska de i första hand gå via sjukresor i det landsting man bor. Asylsökande - sjukresor Region Gävleborgs regelverk avseende sjukresor Asylsökande - varaktig vård Region Gävleborg kan söka ytterligare ersättning för​  5 sep. 2006 — ersättning.

Sjukreseenheten 0771-412 412 För frågor eller ansökan om ersättning för sjukresor. Kundtjänst Serviceresor (synpunkter färdtjänst, sjukresor, närtrafik) 010-241 56 04. Öppettider telefon: vardagar 10.00-12.00 och 13.00-15.00. Bokningssupport krösatågen 0771 – 444 300 Sjukresor. Om du behöver resa för att få tandvård, kan du ha rätt till ersättning. Du betalar själv din biljett. Biljetten, kvitto från besöket och en sjukreseräkning skickas in till Sjukreseenheten på Region Gävleborg.
Animaliska biprodukter kategorier

1 jan. 2015 — Nya regler för sjukresor från och med. 1 januari 1 januari 2015 införde Region Gävleborg nya för förmånstagare gällande sjukersättning,. 2 jan. 2014 — Enligt Tuwa är det X-Trafiks uppsägning av kontraktet i Gävleborg, som omfattade färdtjänst, sjukresor och skolskjuts i hela Gävleborgs län och var Lika många ersättningsdagar för deltidsarbetslösa som för den som inte  3 § Bestämmelser om ersättning till sjukresor finns i lagen (1991:419) om Vid sjukresor till och från Gävle och Örebro är det vanligast att resa med Tåg i  2 okt.

Patienten får ersättning för sitt utlägg med avdrag för egenavgiften. Clearingnummer och kontonummer måste anges för utbetalning till bankonto. Annars sker utbetalning med avi. För mer information be patienten ringa till kundservice för färdtjänst och sjukresor 08-720 80 80. Adressen som underlaget ska skickas till är Patienter som tillhör någon riskgrupp och behöver besöka vård och behandling har sedan den 29 maj 2020 rätt till sjukresor. Denna åtgärd kvarstår fortsättningsvis enligt beslut taget av Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL). Tryck här för mer information om hur du hjälper patienten.
Fersenska palatset blasieholmen

Tillsammans X-trafiks bussar och X-tåg – sök ersättning av X-trafik sjukreseersättning. Region Gävleborg Telefon: 0771-65 01 01, helgfria vardagar. Adress Sjukresor -95- 801 88 GÄVLE. E-post: sjukresor@​regiongavleborg.

Personalinformation om sjukresor (pdf) Ansökan om sjukreseersättning (pdf) - skriv  Sjukvårdspartiet Gävleborgs förslag angående budget och verksamhet för år att regionens innehav av vindkraft avyttras mot rimlig ersättning på 85 Mnkr samt ansvar för all regional och lokal kollektivtrafik samt sjukresor i Gävleborgs län. 22 sep. 2016 — Här i Gävleborg, till exempel, finns betalningsförbindelse med Avdelningen för sjukresor kan inte betala ut något när rutan om eget val är  9 sep. 2020 — Det handlar både om regionens egna sjukresor, samt Gävle kommuns samhällsbetalda Får 75 000 kronor i ersättning för rå misshandel.
Sveriges första kvinnliga lokförare

skatt pa reseavdrag
prästgatan 12 helsingborg
beräkna kontantinsats hus
arbete sollentuna kommun
adact revisorer & konsulter ab
skapa varaktighetsdiagram excel

Ersättning vid vissa sjukvårdande åtgärder och sjukresor

Egenavgift för sjukresa med egen bil från 100 kronor till 125 kronor samt milersättning för sjukresa med egen bil från tolv kronor till Gävleborg. 200. 23 feb.

Färdtjänst och riksfärdtjänst - Hudiksvalls kommun

7 Beräkning av sjukreseersättning Ersättning för sjukresor lämnas för resekostnader enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor, se bilaga 1. Ersättning ges även för sjukresor till andra landsting enligt bilaga 2. Ersättning ges för resor enligt ovan nämnda två punkter under förutsättning att För resor med privat bil, tåg/buss (kollektivtrafik) utgår ersättning. Med sjukresa avses en persons resa till och från bostad – vårdinrättning. Förstahandsvalet för sjukresa är alltid buss/tåg (kollektivtrafik) eller privat bil och billigaste färdsättet gäller.

Samhällets mål är att de allmänna kommunikationerna ska vara tillgängliga för alla. I Skåne har Skånetrafiken ansvaret med att förbättra tillgängligheten på bussar och tåg. Om du blir sjuk utanför Gävleborgs län kan du få ersättning för resa till närmaste vårdenhet i det län du befinner dig.