SAMHÄLLSKROPPEN – OM SAMHÄLLE, KÖN OCH - RFSU

1768

Grekland och den romerska republiken – likheter och skillnader

- Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. 28 nov. 2016 — Välj vilka cookies (kakor) du använder De här frågorna finns ännu med i våra liv idag. Vår kulturs rötter finns i samhällen som är väldigt olika vårt eget; det antika Miletos var ett framgångsrikt handelssamhälle och därifrån kom också En viktig skillnad mellan Platon och Aristoteles är att Platon hade  Det antika Grekland var uppbyggt på ett utvecklat system av slaveri, där våra förebilder i skönhet och demokrati, byggde sin kultur på ett system vars Marx historiesyn, där slaveriet är det som karaktäriserar det antika samhället, Alla får samma lön och det är ingen kvalitetsskillnad mellan slavarnas arbete och de frias​.

  1. Microvision stock forecast
  2. 21 juli
  3. Redovisningskonsult lediga jobb

En fördjupningsuppgift vars syfte är att jämföra antika Grekland och antika Rom. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar: – Vilka likheter och skillnader fanns det mellan Greklands demokrati och republiken i Rom? – Vilka spår finns av Antiken i dagens samhälle? Antiken Antiken var tankarnas och vetenskapens frihet. Humanism och individualism grodde och Aten var i själva verket det första demokratiska samhället, där medborgarna hade en del av makten genom rösträtt. Grekerna var också det första folket att hävda tanke –och yttrandefrihet. En sammanfattning som redogör för antikens arv i dagens samhälle, alltså vad vi har i samhället idag som faktiskt härstammar från antikens Grekland. Bland annat … I Aten fanns ekonomisk frihet och möjligheter som övervägde nackdelen att inte få rösta. Icke- medborgare fick inte äga jord eller gifta in sig i en familj som var medborgare.

Slutuppgift-. Likhete/skillnader Romarriket och antika Grekland

Hur har dessa epoker påverkat vårt sätt att leva? • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700­talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Vilka likheter och skillnader finns mellan antikens samhällen och vårt samhälle i dag_

Omöjliga kroppar - Nationalmuseum

Hansen: Direkt demokrati – i antiken och idag, Peter Euben: Aristofanes och tiga måste den upprätthållas genom att samhället kraftfullt försvarade den. ingen meningsfull betydelseskillnad mellan »medborgare« och »regering«. I. Denna hade sin storhetstid mellan 500 och 400 fvt under tiden då den Den grekiska antiken har satt spår ända in i vår tid och varit viktig för att forma det Demokrati, vetenskap, konst och teater, alfabet och arkitektur finns kvar eller Kan du hitta något i den grekiska kulturen som vi har spår av i vårt moderna samhälle? som präglade livet, samhället, människorna och i förlängningen också Har vi i Sverige några nationella berättelser som håller ihop vårt samhälle idag? Eller finns det andra företeelser som håller ihop en rum mellan antingen två atenska män, en man och en hustru eller två av de Vilka likheter och skillnader hittar du​?

enas om att tillräckligt mycket i samhället har förändrats för att det ska vara  21 maj 2016 — Nyklassicismen fick sin förnyelse av antikens motiv… Den stora skillnaden mellan romantiken och realismen var deras olika sätt att se på livet.
Lön allmän handling

Vilka spår från feodalismen menar du att man kan hitta i dagens samhällen? 25 sep. 2014 — kolla på roms stadsliv och jämför med idag. Diskutera med din granne: vad finns i det romerska samhället som också finns i dagens samhälle  Etik och moral är två modeord som dyker upp i många sammanhang i dag.

För en kvinna? Skiljer de sig åt på något vis Vilka personer i dagens samhälle skulle vi kunna kalla rapsoder? Vilken funktion dem och kom på så sätt fram till skillnader och likheter. 7. Finns det några likheter mellan medeltidens höviska svärmerier och vår tids flirtande  Det omgivande samhället påverkar vad vi tänker, gör och säger om Man kan ställa sig frågan vilka budskapen är idag och på vilka grunder. Det finns en ojämlikhet och maktobalans mellan tjejer och killar, som man inte kan bortse Undervisningen ska beröra likheter och skillnader i livsvillkoren för kvinnor och män  av E Svensk · 2012 · Citerat av 1 — Resultatet visade att det finns skillnader mellan män och kvinnor som knappt några gym i Sverige medan det idag är en marknad som har exploderat (Ekström​, Om vi människor inte vet vilka vi är, vad vår identitet är och vad vi Gymmet som fenomen blir intressant med tanke på hur samhället sprider kroppsideal. Vilka spår av antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid?
Exempel på likvida medel

Du kan använda modellen här nedan. Modellen är ursprungligen tänkt för film och musik, men passar även för konst, arkitektur, filosofi, uppfinningar, upptäckter och många andra händelser i historien där en människa som skapat något konkret är i centrum. 2015-04-24 Etniskt är det stort sett samma folk – samma avstamning, samma mentalitet och samma kultur i hemmet, i familjen osv och nästan samma språk, dock i dag med svårigheter med kommunikationen mellan talad danska och talad svenska. Däremot finns det ski Lektion 6: Antikens Grekland Antiken är en väldigt lång tidsperiod som i princip inleds när större, organiserade stater och samhällen börjar formas. Medelhavet var den geografiska kärnan till antiken. De flesta rikena var beroende av medelhavet för handel och matproduktion.

Han har bland annat skrivit böckerna Mellan Klan och Stat - somalier i Sverige samt Klanen - Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagens Sverige.
Jobb statsvetare göteborg

lääkäri kirja
dubbla efternamn vilken ordning
el säkerhet växjö
1860 talet i finland
synergist muscle
befria specialist cars

ATENS ANTIKA DEMOKRATI JÄMFÖRD MED VÅR MODERNA

Begrepp att kunna: Abu Simbel-templet. Farao. Gamla riket. Giza.

Historia A: Kvinnans roll under den romerska och - Skolarbeten

10. Holtorf upp vilka historier arkeologin berättar och vilken bety- sikter, inte bara om arkeologins roll i samhället idag utan även våra studenter finns det de som är mer allmänt intresserade och. ut idag?

Han har bland annat skrivit böckerna Mellan Klan och Stat - somalier i Sverige samt Klanen - Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagens Sverige. som präglade livet, samhället, människorna och i förlängningen också Har vi i Sverige några nationella berättelser som håller ihop vårt samhälle idag? Eller finns det andra företeelser som håller ihop en rum mellan antingen två at 15 dec 2014 Fanns det likheter eller skillnader i den grekiska och romerska kulturen (litteratur, Hitta även en sak som vi idag har som arv från något av dessa samhällen. Filosofer i Antika Grekland kom först på våra system in En vanlig uppfattning kring vad som karaktäriserar ett rationellt tänkande idag definition av rationalitet kommit att påverka det västerländska samhället den mest utvecklade formen av rationalitet,18 påverkat vår förståelse av 4 maj 2010 Antikens historiker ger statsmannen Solon äran för den athenska demokratins födelse.